Najveća stavka u godišnjem planu UHAKUD u BiH je organizacija Seminara folklora Hrvata u BiH, koji će se ove godine organizirati po treći put u Širokom Brijegu od 17. do 20. srpnja 2014. godine, te Duhovna obnova za folkloraše koja će se održati u Međugorju od 11. do 13. travnja 2014. godine.

Obzirom da je ovo izborna skupština, izabrano je novo vodstvo UHAKUD u BiH. Za predsjednika je izabran Vedran Vidović, a za predsjednika Skupštine Nikica Martinović. U Nadzorni odbor su imenovani Anka Raič, Milenko Bandur i Zdenko Damjanović. Za tajnicu je imenovana Vanja Aničić.  Upravni odbor čini devet ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine.

uhakud.info