kongresu CIOFF® dobila je certifikat punopravnog člana CIOFF®. Ovo je bilo moguće stoga što je UHAKUD u BiH (Udruga hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini) primljena u pridruženo članstvo CIOFF®  za BiH 2002. godine, uz obvezu da u BiH promovira ciljeve CIOFF®, radi na usklađivanju pravila postojećih festivala i osnuje NS CIOFF® BH