Ovaj upitnik je instrument istraživanja koji će se provesti za potrebe izrade znanstvenog rada pod naslovom „Učenje tradicijske pjesme“ u sklopu zbornika koji priprema UHAKUD u BiH.

 

Pozivaju se svi sudionici i polaznici Seminara folklora Hrvata u BiH da odgovore na sva pitanja. Upitnik je u potpunosti anoniman, a podaci će se koristiti isključivo za potrebe rada te neće biti pojedinačno prikazivani.

 

Za ispunjavanje upitnika potrebno je oko 5-10 minuta, a možete ga ispuniti klikom na OVDJE.


UHAKUD u BiH