Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u BiH (UHAKUD u BiH) udruga je koja za cilj ima promicanje i očuvanje nematerijalne kulturne baštine Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Od mnogobrojnih aktivnosti, u svom djelovanju, osobito se ističe organizacijom Seminara folklora koji su zasigurno važna baza za očuvanje, učenje i prenošenje nematerijalne kulturne baštine.

 

 

Osim ljetnog Seminara, koji UHAKUD u BiH organizira već devet godina, od prošle godine u godišnji program Udruge ušao je i jesenski Seminar koji je ove godine održan 21. i 22. listopada.Domaćin ovogodišnjeg dvodnevnog Seminara bio je grad Široki Brijeg, pokrovitelj Vlada Županije Zapadnohercgovačke na čelu sa predsjednikom g. Predragom Čovićem, a suorganizator Društvo za digitalizaciju treadicijske kulturne baštine.

 

 

Seminar je organiziran u sklopu 3. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Digitalizacija, arhiviranje, očuvanje i promocija nematerijalne kulturne baštine“, koja je dio globalnih aktivnosti na obilježavanju 20. obljetnice od donošenja Konvencije UNESCO-a o očuvanju nematerijalne kulturne baštine.

 

 

UHAKUD u BiH, organizator Seminara, ujedno je i suorganizator spomenute konferencije skupa sa Društvom za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine iz Širkog Brijega, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba, Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, Institutom za migracije i narodnosti iz Zagreba, CIOFF-om Nacionalne sekcije BiH, EU DARIAH konzorcijem BiH i ICARUS-om Hrvatske.

 

 

Tema Seminara bila je glazbeno-plesna kultura dinarskog područja s naglaskom na Zapadnu Hercegovinu, a predavači prof. Vidoslav Bagur (Metković) i dr.sc. Joško Ćaleta (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb). Seminar je okupio 75 polaznika iz tri države (BiH, R.Hrvatska i Njemačka).

 

 

Pjesme i plesa u proteklom vikendu, u Širokom Brijegu, zasigurno nije nedostalajo, ali ni osmjeha i zadovoljnih lica, kako kod polaznika tako i predavača zbog svega pokazanog, prikazanog, prenešenog i naučenog.