Članovi UHAKUD u BiH su kulturno-umjetnička društva i udruge koje u svom programu rada redovito provode aktivnosti istraživanja, promocije i prenošenja na mlade naraštaje kulturne baštine Hrvata. 

 

 

Sudionici skupštine istaknuli su kako je na terenu vidljiv veliki broj projekata na očuvanju kulturne baštine Hrvata u kojima sudjeluju članovi UHAKUD u BiH. U izvješću o radu za u 2022. godinu navedeni su najznačajniji realizirani projekti i to: 

  • Organizacija Državne smotre izvornog folklora Hrvata u BiH u Mostaru 18. lipnja u suorganizaciji s Hrvatskom kulturnom zajednicom u FBiH,
  • Suorganizacija Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kulturna baština i identitet Hrvata u BiH u Širokom Brijegu 10. i 11. studenog u organizaciji s Društvom za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine (DTKB) iz Širokog Brijega, Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,
  • Organizacija Seminara folklora hrvatskih plesnih zona 12. i 13. studenog u Širokom Brijegu,
  • Organizacija Susreta zborova u Grudama 20. studenog.

 

 

Vedran Vidović iz Mostara izabran je za novog-starog predsjednika. Za dopredsjednika izabran je Marinko Kelavić iz Novog Šehera. Ostali izabrani članovi upravnog odbora su Dolores Božić iz Novog Travnika, Toni Marić iz Širokog Brijega, Marko Ramljak iz Mostara, Josip Perković iz Livna i Ana Ćeškić iz Širokog Brijega. Marina Bazina iz Mostara ponovo je izabrana za tajnika udruge. Skupštini je prisustvovalo trideset predstavnika Udruga.

 

Na skupštini je usvojen plan rada za 2023. koji predviđa:

  • Organizaciju Državne smotre izvornog folklora Hrvata u BiH u Mostaru 16. i 17. lipnja,
  • Organizaciju Seminara folklora Hrvata u BiH u Kupresu od 17. do 20. kolovoza, 
  • Suorganizaciju II. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije digitalizacija, arhiviranje i očuvanje kulturne baštine u Širokom Brijegu u listopadu mjesecu,
  • Organizaciju dvodnevnog Seminara folklora hrvatskih plesnih zona u Širokom Brijegu u listopadu mjesecu,
  • Organizaciju Susreta zborova krajem godine.

 

UHAKUD u BiH osnovan je 2000. godine sa sjedištem u Mostaru. Udruga je osnovana s ciljem unapređenja istraživanja, promocije i prenošenja na mlade naraštaje kulturne baštine Hrvata u BiH.

 

Protekle dvadeset tri godine postojanja obilježene su realizacijom velikog broja projekta očuvanja i promocije kulturne baštine na domaćoj i međunarodnoj sceni. UHAKUD u BiH je i službeno akreditirana udruga pri Međuvladinom povjerenstvu za nematerijalnu kulturnu baštinu UNESCO-a za savjetodavne poslove. Ovakav status u BiH dobili su samo Društvo za DTKB samostalno i CIOFF BiH preko svoje centrale u Parizu. 

 

Članovi skupštine nakon održanog zasjedanja obišli su u Mostaru Franjevačku crkvu i samostan Sv. Petra i Pavla u pratnji gvardijana i župnika Fra Danke Perutine. 

 

Vedran Vidović novi-stari predsjednik izrazio je zahvalnost Studentskom domu Dompes koji je osigurao prostor za održavanje skupštine kao i franjevačkom samostanu i gvardijanu Fra Danki na izdvojenom vremenu i omogućavanju razgledavanja dijela umjetničkih zbirki i arhivske građa samostana i crkve..

 

 

 

 

 

UHAKUD u BiH