CIOFF

Ispis
Kreirano 12 Ožujak 2012 Hitovi: 13483

USOFFTU u BiH (Udruga Savjet organizatora festivala folklora i tradicijskih umjetnosti u Bosni i Hercegovini) – odnosno CIOFF®  BH sekcija, osnovana je 2007. godine u Mostaru. U registar Ministarstva pravde BiH udruga je upisana tek u listopadu/oktobru 2010. godine, a već mjesec dana kasnije u Papeete, Tahiti, na 40. Svjetskom

kongresu CIOFF® dobila je certifikat punopravnog člana CIOFF®. Ovo je bilo moguće stoga što je UHAKUD u BiH (Udruga hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini) primljena u pridruženo članstvo CIOFF®  za BiH 2002. godine, uz obvezu da u BiH promovira ciljeve CIOFF®, radi na usklađivanju pravila postojećih festivala i osnuje NS CIOFF® BH

primi sui motori con e-max